Galeria Zdjęć

Obrazek do tekstu
Obraz Sejmu dostępny w środkach masowego przekazu to gmach główny, sala posiedzeń i miejsca gdzie dziennikarze przeprowadzają wywiady. Tutaj pokazujemy także mniej znane elementy i detale sejmowej architektury. Zaglądamy tam gdzie na co dzień toczy się życie nie związane bezpośrednio z obradami Sejmu i jego komisji.

Artykuły tego działu:

  1. Budynek Komisji Sejmowych
  2. Hall Główny
  3. Kompleks sejmowy
  4. Korytarz Marszałkowski i sale klubowe
  5. Nowy Dom Poselski
  6. Sala Kolumnowa
  7. Sala posiedzeń Sejmu
  8. Senat
  9. Stary Dom Poselski