Otoczenie Sejmu

  1. Po załadowaniu obraz zacznie przesuwać się automatycznie,

  2. za pomocą klawiszy strzałek, można poruszać się po obrazie w lewo, w prawo, w górę i w dół, ten sam efekt uzyskamy posługując się myszką,

  3. za pomocą klawiszy "A", "+" (z klawiatury numerycznej) lub ">" przybliżamy obraz, za pomocą klawisza "Z", "-" (z klawiatury numerycznej) lub "<" oddalamy obraz