Głos Romualda Bukowskiego

Wydarzyło się 25 stycznia 1982 r.

Poseł Romuald Bukowski był jedynym posłem na Sejm VIII Kadencji, który zagłosował przeciw zatwierdzeniu dekretu o stanie wojennym oraz ustawie o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.