Protest Tadeusza Rejtana

Wydarzyło się 30 września 1773 r.

30 września 1773 Sejm uchwalił traktaty rozbiorowe.

Przeciw oderwaniu ziem protestował Tadeusz Rejtan, poseł ziemi nowogródzkiej, próbując najpierw zastosować liberum veto. Gdy posłowie zawiązali konfederację, stanął w drzwiach, starając się uniemożliwić opuszczenie przez nich sali obrad (co oznaczałoby akceptację decyzji podjętych przez konfederację).

Scenę tę przedstawił na płótnie Jan Matejko.