Wystąpienie Józefa Becka

Wydarzyło się 5 maja 1939r.

W tym dniu, minister spraw zagranicznych Józef Beck, wygłosił słynną mową, która była reakcją rządu polskiego na żądania III Rzeszy.