Archiwalne informacje o Olimpiadzie historycznej

Zdjęcia [7]
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Obrazek do tekstu

W dniach 28 marca-31marca 2008 r. w Gdańsku odbyły się pod patronatem Marszałka Sejmu eliminacje centralne XXXIV Olimpiady Historycznej w siedmiu specjalnościach: archeologia, starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku, historia najnowsza po 1918 r., historia parlamentaryzmu w Polsce. W zakresie ostatniej specjalności Polskie Towarzystwo Historyczne, będące jej organizatorem Olimpiady, współpracuje z Kancelarią Sejmu.
W olimpiadzie wzięło udział 3600 uczniów szkół średnich z całego kraju. Do finału zakwalifikowało się 137 uczniów. Mogli oni wybrać jeden z 7 tematów prac pisemnych wg specjalności: „Rola archeologii w badaniach dawnych wierzeń", „Zachodnie prowincje cesarstwa rzymskiego I-III w.", „Europa średniowieczna wobec Bizancjum", Problem bałtycki na przełomie XVII i XVIII w. i jego wpływ na układ sił w Europie środkowo-wschodniej", Rok 1830 w Europie", „Uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne odrodzenia państwa polskiego w 1918 r.", „Rola izby wyższej (drugiej) w dziejach polskiego parlamentu od końca XV w.".
W wyniku egzaminów pisemnych i ustnych 28 uczniów zostało laureatami, a 101 finalistami. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Michał Żbik-Żmudziński z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, Bartłomiej Woźniak z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Opocznie, Łukasz Ostrowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminów maturalnych z zakresu historii, co jest związane z wystawieniem oceny najwyższej „celującej". Laureaci i finaliści otrzymują, zgodnie z uchwałami senatów danych uczelni, prawo do indeksów na wydziały prawa i administracji, politologii, historii, stosunków międzynarodowych.
Zwycięzca Olimpiady Michał Żbik-Żmudziński oraz najlepszy uczestnik eliminacji centralnych z zakresu specjalności „Historia parlamentaryzmu w Polsce" Hubert Czyżewski z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie otrzymali dyplomy oraz główną nagrodę rzeczową Marszałka Sejmu w postaci komputerów przenośnych. Pozostali laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe, finaliści dyplomy i nagrody książkowe.