Finał minionej edycji

Zdjęcia [15]
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Obrazek do tekstu

W dniach 3-6 kwietnia 2009 r. w Gdańsku odbyły się pod patronatem Marszałka Sejmu eliminacje centralne XXXV Olimpiady Historycznej w zakresie siedmiu specjalności: archeologia, starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku, historia najnowsza po 1918 r., historia parlamentaryzmu w Polsce.
W olimpiadzie przeznaczonej dla uczniów klas drugich i trzecich - maturalnych wzięło udział 3600 osób z całego kraju. Do finału zakwalifikowało się 78 uczniów. Mogli oni wybrać jeden z 7 tematów prac pisemnych wg specjalności: „Metody datowania znalezisk w badaniach archeologicznych", „Grecy wobec hegemonii macedońskiej od objęcia władzy przez Filipa II do bitwy pod Pydną", „Polska i Czechy w średniowieczu, stosunki polityczne, kontakty i wzajemne oddziaływania", „Wybitni władcy Europy od XVI do XVIII wieku", „Mocarstwa i narody. Aspiracje, polityka i wojny na Bałkanach w latach 1853-1914", „Geneza II i III Rzeczypospolitej - uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne", „Pozycja głowy państwa w aktach konstytucyjnych i w praktyce ustrojowej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. do współczesności" .
W wyniku egzaminów pisemnych i ustnych 27 uczniów zostało laureatami, a 48 finalistami. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Magdalena Dąbrowska z Rzeszowa, Marcin Damek z Rzeszowa oraz Konrad Kamiński z Warszawy. Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminów maturalnych z zakresu historii, co jest związane z wystawienie oceny najwyższej „celującej". Laureaci otrzymują, zgodnie z uchwałami senatów danych uczelni, prawo do indeksów na wydziały prawa i administracji, politologii, historii, stosunków międzynarodowych.
Zwyciężczyni Olimpiady otrzymała dyplom oraz główną nagrodę rzeczową Marszałka Sejmu. Pozostali laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe, finaliści dyplomy i nagrody książkowe. W uroczystym zakończeniu Olimpiady wzięła udział minister edukacji Katarzyna Hall, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie i wręczyła nagrody laureatom i finalistom.