XXXVI Olimpiada Historyczna

W dniach 26-29 marca 2010 r. w Gdańsku odbyły się pod patronatem marszałka Sejmu eliminacje centralne XXXVI Olimpiady Historycznej w zakresie siedmiu specjalności: archeologia, starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku, historia najnowsza po 1918 r., historia parlamentaryzmu w Polsce.W olimpiadzie przeznaczonej dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich - maturalnych wzięło udział 4578 osób z całego kraju. Do finału zakwalifikowało się 100 uczniów. W wyniku egzaminów pisemnych i ustnych  37 uczniów zostało laureatami, a 61 finalistami. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Stanisław Kostyra z Białegostoku, Wojciech Giemza z Wrocławia, Martyna Gałecka z Torunia.  Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminów maturalnych z zakresu historii, co jest związane z wystawienie oceny najwyższej „celującej”. Laureaci otrzymują, zgodnie z uchwałami senatów danych uczelni, prawo do indeksów na wydziały prawa i administracji, politologii, historii, stosunków międzynarodowych.Zwycięzca Olimpiady otrzymał dyplom oraz główną nagrodę rzeczową Marszałka Sejmu. Najlepszy uczestnik z działu Historia parlamentaryzmu w Polsce Dariusz Standerski z Poznania otrzymał nagrodę rzeczową Marszałka Sejmu. Pozostali laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe, finaliści dyplomy i nagrody książkowe. W uroczystym zakończeniu Olimpiady wziął udział poseł Arkadiusz Rybicki, który, w imieniu marszałka Sejmu, wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył gratulacje laureatom i finalistom. 10 kwietnia poseł Arkadiusz Rybicki zginął w katastrofie lotniczej na lotnisku w Smoleńsku. Rodzinie i najbliższym pracownicy Biura Korespondencji i Informacji składają najszczersze kondolencje.
Adobe Flash wymagany! Pobierz