Kancelaria Sejmu

Obrazek do tekstu

Statut Kancelarii Sejmu mówi, że jest ona urzędem służącym „Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym”.

Co to znaczy w praktyce? Jak spora, ponad tysięczna, armia pracowników Kancelarii wykonuje swoje obowiązki i ułatwia pracę przedstawicielom Narodu? Spróbujmy prześledzić jeden, zwyczajny dzień poselskiej pracy i zobaczyć jak wiele osób pomaga każdemu posłowi swoją wiedzą i doświadczeniem. Zostańmy towarzyszem jednego z posłów od rana do wieczora.

Pobierz Flash Player aby obejrzeć film.

O godzinie 9 rano rozpoczyna się posiedzenie. Sekretariat Posiedzeń Sejmu organizuje i kompleksowo obsługuje posiedzenia plenarne Sejmu. To pracownicy tego biura widoczni są podczas obrad na Sali sejmowej, zajmując miejsca po prawej stronie marszałka i na ławkach obok mównicy. Organizują sprawny przebieg obrad, pomagają marszałkowi, zapisują do głosu.

Po kilku głosowaniach rozpoczynają się debaty a nasz poseł udaje się na posiedzenie swojej komisji. Nie mogło by się ono odbyć bez wysiłku Biura Komisji Sejmowych. Sekretarze komisji przygotowują potrzebne dokumenty, ustalają kiedy i gdzie się ona zbierze oraz powiadamiają o tym posłów. Także w trakcie prac będą służyć swoją fachową wiedzą.

Obok nich usiądą pracownicy Biura Legislacyjnego pomagający rozstrzygać kwestie prawne. Trzeba pamiętać, że posłowie reprezentują bardzo różne zawody i profesjonalna pomoc w zawiłych kwestiach prawa jest nieraz niezbędna.

W przerwie posiedzenia komisji nasz poseł może usiąść na chwilę w czytelni Biblioteki Sejmowej.

Przejrzy tu polską i międzynarodową prasę oraz odbierze zamówione książki. Bibliotekarze pomogą mu w przeszukiwaniu katalogów biblioteki, które dostępne są także on-line. Można tam znaleźć ksiązki dotyczące polityki, prawa, historii czy stosunków międzynarodowych. Tu można też zobaczyć ofertę Wydawnictwa Sejmowego, które specjalizuje się w kwestiach historii polskiego parlamentaryzmu jak i współczesnych systemów prawnych na świecie.

Około południa umówione spotkanie z dziennikarzami. W kontaktach z mediami można polegać na pracownikach Biura Prasowego, którzy organizują całość kontaktów organów Sejmu z dziennikarzami prasy, radia, telewizji, mediów internetowych.

Zaraz potem spotkanie z grupą wyborców zaproszoną przez posła. Tu pomagają pracownicy Biura Korespondencji i Informacji Wszechnicy Sejmowej. Organizują oni wykłady, lekcje, spotkania, akcje edukacyjne, dni otwarte – a to tylko niektóre z ich zadań. Biuro to odpowiada także za całość korespondencji płynącej do Sejmu, tak tej tradycyjnej jak i elektronicznej.

Popołudniu chwilę czasu można wykorzystać na wizytę w Biurze Obsługi Posłów. Tu pracownicy pomogą we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem biur poselskich, które umożliwiają wyborcom bezpośredni kontakt ze swoimi przedstawicielami. Kwestie kapitałowo-pieniężne rozwiąże Biuro Finansowe ,zajmujące się rozdysponowaniem i rozliczeniem budżetu. Może być też potrzebna pomoc Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych, które przygotowuje wiele ważnych dokumentów i projektów zarządzeń dotyczących funkcjonowania Sejmu.

Przed posiedzeniem kolejnej komisji umówione spotkanie ze specjalistą z Biura Analiz Sejmowych.

Dzięki fachowcom z tego biura można odpowiednio przygotować się do prac nad ustawami, przeczytać dokumenty, analizy, opracowania. Oni pomogą zorientować się w istniejącym stanie prawnym.

Przechodząc korytarzami, wchodząc i wychodząc do budynków sejmowych nie sposób nie zauważyć Straży Marszałkowskiej. To najmniejsza w Polsce, samodzielna formacja mundurowa, strzegąca budynków Sejmu i regulująca dostęp do nich ogromnej rzeszy ludzi codziennie w nich pracujących.

W tej całodziennej krzątaninie nie można zapomnieć o bardzo ważnej roli jaką odgrywa Biuro Gospodarczo Techniczne, dzięki któremu siedziba naszego parlamentu prezentuje się elegancko i reprezentacyjnie, a wokół niej rozciągają się zadbane ogrody. Pamiętajmy, że to tylko jednego licznych zadań tego biura. Tu można poznać szczegółowo pracę BGT.

Po całym dniu nasz poseł wraca do swojego pokoju w Domu Poselskim.

Jak sama nazwa wskazuje to nie tylko hotel. Tam posłowie mieszkają, jedzą, mogą odwiedzić kaplicę czy zamówić bilety kolejowe lub lotnicze.

Zostawmy go tam, nazajutrz czeka go kolejny dzień pełen zajęć, w których pomagać mu będą pracownicy Kancelarii Sejmu.