Zwiedzanie Sejmu

Informacje ogólne

Zapraszamy do zwiedzania Sejmu. Naszą podstawową ofertę kierujemy do grup zorganizowanych. Pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, zależnie od rodzaju grupy i możliwości uwarunkowanych pracą Sejmu, prezentują w sali Wszechnicy Sejmowej skrócony wykład dotyczący historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Wykład może być połączony ze zwiedzaniem wybranych budynków sejmowych.

W dni poza posiedzeniami Sejmu możliwe jest zwiedzanie: galerii Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównego (tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablica upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, gablota z laskami marszałkowskimi), Sali Kolumnowej, Korytarza Marszałkowskiego.

W dni posiedzeń Sejmu poza wykładem w Sali Wszechnicy Sejmowej, wizyta ograniczona jest jedynie do obserwacji obrad z galerii Sali Posiedzeń Sejmu.


Ograniczenie zwiedzania

Ograniczenie zwiedzania budynków sejmowych może być spowodowane oficjalnymi wizytami państwowymi lub innymi wydarzeniami związanymi z pracą Sejmu i jego organów. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wcześniej zarezerwowanej wizyty z powodu zmiany terminarza obrad Sejmu lub trybu jego pracy np. uchwalenia tajności obrad. Wykład i zwiedzanie trwają od 30 do 60 minut. Ze względu na potrzeby związane z pracami Sejmu czas zwiedzania i jego zakres może ulec zmianie. Ze względu na charakter wykładu jaki prezentujemy oraz duże zainteresowanie zwiedzaniem Sejmu nie możemy niestety przyjmować grup ze szkół podstawowych. Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy do zwiedzania Sejmu w okresie wakacyjnym, ferii oraz w dni otwarte Sejmu.

Uwaga: ze względu na znaczną liczbę zwiedzających możemy nie być w stanie przyjąć grupy spóźnionej jak również takiej, która liczy więcej osób, niż zostało ustalone w rezerwacji (maksymalnie 50 osób). W przypadku spóźnienia opiekun grupy zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania o tym fakcie pracowników Wszechnicy Sejmowej (022) 694 23 38.

Rezerwacja wizyty

W celu zarezerwowania wizyty w Sejmie prosimy o skorzystanie z Internetowego Systemu Rezerwacji Wizyty w Sejmie.

PROCEDURA REZERWACJI

Dokonując rezerwacji, proszę postępować zgodnie ze schematem:

1. W Internetowym Systemie Rezerwacji Wizyty w Sejmie należy wybrać dostępny termin: dzień i godzinę, podać adres e-mail oraz przeczytać i zaakceptować Regulamin zwiedzania.

2. System automatycznie odsyła na podany adres poczty elektronicznej wiadomość zwrotną z linkiem, którego kliknięcie otwiera formularz do wypełnienia. Po wpisaniu danych grupy należy je zatwierdzić przyciskiem „Akceptuj”. Formularz należy wypełnić w ciągu 24 godzin, po tym czasie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

3. W ciągu 3 kolejnych dni otrzymają Państwo pocztą elektroniczną odpowiedź administratora Internetowego Systemu Rezerwacji Wizyty w Sejmie akceptującą lub odrzucającą rezerwację.

4. Jeżeli rezerwacja została zaakceptowana, należy przesłać faksem (22 694 18 96) lub pocztą elektroniczną – wszechnica@sejm.gov.pl – co najmniej siedem dni przed ustalonym terminem wizyty – wypełniony formularz potwierdzenia rezerwacji wizyty grupy zorganizowanej w Sejmie RP, dostępny w załączniku.

Uwaga: W dniu zwiedzania opiekun grupy zgłasza się nie później niż 20 minut przed zarezerwowaną godziną do Działu Przepustek w celu dopełnienia formalności. Opiekun grupy przedstawia strażnikowi dwie imienne listy uczestników zwiedzania, w przypadku osób pełnoletnich należy dopisać numery PESEL. Gotowy formularz znajduje się w załączniku.

W przypadku rezygnacji z wybranego terminu, instytucja zgłaszająca zobowiązana jest do poinformowania o odwołaniu rezerwacji telefonicznie pod numerem (022) 694 23 38 najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem zwiedzania.

Dla każdej grupy przygotowano zestaw materiałów edukacyjnych dla szkoły, który należy odebrać w dniu zwiedzania w Punkcie Informacyjnym Sejmu (Wiejska 4/6/8, budynek H – obok Działu Przepustek). Ponadto w Punkcie Informacyjnym można uzyskać informacje o Sejmie oraz nabyć materiały edukacyjne i promocyjne oraz publikacje Wydawnictwa Sejmowego. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (w dni poza posiedzeniami Sejmu), 8.00 – 18.00 (w dni posiedzeń Sejmu).

Drodzy Goście pamiętajcie, że Sejm jest miejscem pracy, także wtedy gdy nie trwają obrady. Prosimy też
o dostosowanie ubioru i zachowania do rangi miejsca, które Państwo zwiedzają.

Aktualności